Stärkande av den mediala mångfalden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 4 mars 2011

Interpellation: Stärkande av den mediala mångfalden

Interpellation 2010/11:208 av Bernhardsson, Bo (S)

den 16 februari

Interpellation

2010/11:208 Stärkande av den mediala mångfalden

av Bo Bernhardsson (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, M, aviserar stora förändringar på det mediepolitiska området. Presstödet ifrågasätts ännu en gång och en radikal omgörning av stödet ställs i utsikt (se bland annat Riksdag och Departement nr 2 2011).

Public service-verksamheten är också föremål för regeringens ”reformiver”.

Mot denna bakgrund är min fråga till ministern:

Vilka offensiva åtgärder ser kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth som möjliga för att stärka massmedial mångfald och möjligheterna att bedriva god journalistik i det nya medielandskap som växer fram, och avser hon att vidta några åtgärder?