Språkförskola

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 7 juni 2021

Interpellation: Språkförskola

Interpellation 2020/21:758 av Arin Karapet (M)

Interpellation 2020/21:758 Språkförskola

av Arin Karapet (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Språk och utbildning går hand i hand och är nycklarna till en lyckad integration. I dag får inte alla barn möjligheten att lära sig det svenska språket fullt ut och går därför miste om sin utbildning och möjligheterna till att bidra till samhället. Alltför många elever med utländska föräldrar misslyckas i den svenska skolan. Så kan vi inte ha det. Därför måste det till en drastisk förändring i utvecklingen.

Det är en grundläggande svensk värdering att varje barn förtjänar jämlika förutsättningar för att kunna lyckas i den svenska skolan. För att det ska bli möjligt måste varje barn få tillgång till den viktigaste nyckeln, svenska språket, för att var och en ska få möjlighet till en lyckad integration och skolgång.

Skälen till att det ser ut som det gör i dag är flera. Det kan vara att man inte får den nödvändiga språkutvecklingen hemifrån, då man har ett annat modersmål eller för den delen att ens föräldrar har bristande kunskaper i svenska. Därtill bor många i bostadsområden där det bor få eller inga med svenska som modersmål.

Det säger sig självt att behovet av mer svenskkunskaper i så tidig ålder som möjligt är nödvändigt för att varje barn ska kunna uppnå sin fulla potential och för att vi som samhälle ska fortsätta att kunna vara en nation i framkant. För att vi ska kunna vända utvecklingen har Moderaterna bland annat föreslagit att man ska införa obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända från tre års ålder.

Jag vill därför fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

  1. Hur ställer sig ministern till att införa obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända?
  2. Avser ministern att vidta några åtgärder för att införa en obligatorisk språkförskola för nyanlända?