Sponsring av kultur

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 24 mars 2009

Interpellation: Sponsring av kultur

Interpellation 2008/09:398 av Pagrotsky, Leif (s)

den 11 mars

Interpellation

2008/09:398 Sponsring av kultur

av Leif Pagrotsky (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Inför valet utlovades att med en borgerlig regering skulle kulturen få ett rejält tillskott i sina ekonomiska resurser genom att sponsringen skulle lyftas till nya höjder. Det skulle leda till mer och bättre kultur och bättre villkor för kulturarbetarna.

Nu har två tredjedelar av mandatperioden gått och det borde nu vara möjligt att se hur sponsringen till kulturen har utvecklats och vilka effekterna på kulturlivet kan bedömas bli för mandatperioden.

Kulturen behöver mer pengar och vi är många som skulle välkomna ett ökat kulturintresse i näringslivet, men för utomstående har några effekter ännu varit svåra att skönja. Viktiga sponsorer som SAS och Sparbanksstiftelserna har tvärtom meddelat att de avvecklar eller minskar sitt samarbete med kulturlivet. Regeringens bedömning av denna viktiga kulturpolitiska fråga skulle därför vara av stor betydelse för den kulturpolitiska debatten.

Mot bakgrund av vad som anförts ställer jag följande frågor till statsrådet:

Hur mycket nya resurser bedömer statsrådet att kulturen kommer att tillföras under mandatperioden genom ökad sponsring?

Vilka åtgärder planerar statsrådet för att öka näringslivets intresse för samarbete med kulturlivet?