Speciallärarutbildning till kritiserade lärosäten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 2 juni 2008

Interpellation: Speciallärarutbildning till kritiserade lärosäten

Interpellation 2007/08:587 av Damberg, Mikael (s)

den 10 april

Interpellation

2007/08:587 Speciallärarutbildning till kritiserade lärosäten

av Mikael Damberg (s)

till statsrådet Lars Leijonborg (fp)

Den 21 april 2007 tog regeringen beslut om att återinföra speciallärarutbildningen. Två månader senare, den 28 juni, tog regeringen beslut om att ge nio lärosäten rätten att bedriva utbildningen från och med i höst. Med ett undantag var det exakt samma lärosäten som i dag har rätt att utfärda specialpedagogexamen.

Jag ställde en fråga till statsrådet om lokaliseringen av speciallärarutbildningar som besvarades den 27 mars. Jag frågade där varför regeringen inte inhämtade en expertbedömning från Högskoleverket innan regeringen fattade beslutet om vilka lärosäten som ska få bedriva speciallärarutbildning.

Statsrådet svarade att han delade min uppfattning om att ett utlåtande från Högskoleverket bör inhämtas i de fall regeringen fattar beslut om examensrätt för lärosäten, men fortsatte: Det var också angeläget att utbildningen skulle komma i gång så fort som möjligt för att täcka behovet av speciallärarkompetens i skolan.

I dag kom Högskoleverkets granskning av landets lärarutbildningar. Två av de lärosäten som regeringen förlagt speciallärarutbildningen till får hård kritik av Högskoleverket: Karlstads universitet och Malmö högskola.

För oss socialdemokrater är det helt avgörande för kvalitetssäkringen att viktiga beslut om högskolesektorn inte forceras fram av partipolitiska skäl, utan att det finns en dialog med experter som kan göra en vetenskaplig bedömning.

Mot bakgrund av Högskoleverkets granskning vill jag fråga statsrådet:

-      Står statsrådet fast vid att det var en god idé att placera speciallärarutbildningarna utan att först inhämta Högskoleverkets bedömning?

-      Kommer statsrådet även i framtiden att agera så att regeringen fattar beslut om placering av utbildningar utan att ta in synpunkter från expertis?