Sparbankers framtid

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 december 2009

Interpellation: Sparbankers framtid

den 23 november

Interpellation

2009/10:125 Sparbankers framtid

av Ulla Andersson (v)

till statsrådet Mats Odell (kd)

De lokala sparbankerna utgör en viktig resurs för den regionala utvecklingen. Deras förankring i lokalsamhället gör att de har goda kunskaper om det samhälle, de företag och de människor som finns och verkar där. Flertalet banker är lokaliserade utanför de större tätorterna. Bland annat beviljas lån till små företag och privatpersoner som annars kanske inte skulle ha godkänts. Eftersom sparbankerna i grunden går ut på att verka lokalt har de en unik kundkännedom genom en nära relation till de lokala företagarna. Det är en oerhört viktig och basal kunskap för en bank som arbetar utifrån lokalsamhällets bästa. Detta gör sparbankerna än mer intressanta.

Det finns all anledning att tro att fler lokala fria sparbanker kommer att utveckla samhället, bland annat genom en klok långivning till lokala och regionala företag som leder till arbetstillfällen och därmed framtidstro för orten och regionen. I dag finns sparbanker enbart i ca 140 kommuner, inklusive ett antal filialer.

Det tar lång tid att bygga en bank och att grunda det kapital en stabil bank behöver. Om det inte handlar om en ren vinstdrivande verksamhet torde det vara lättare. En fördel med en fri sparbank är att de inte ger sig in i större och riskabla investeringar. Vänsterpartiet vill öka tryggheten, konkurrensneutraliteten och öka kunders valmöjlighet på bankmarknaden.

Vänsterpartiet anser att det är viktigt att öka bankkonkurrensen på bankmarknaden, så att vi får till stånd en fungerande kreditgivning för den regionala utvecklingen och breddar valmöjligheterna. Den globala finansiella krisen innebär, såväl nationellt som internationellt, att det behövs åtgärder som skärpt reglering, tillsyn, minskad spekulation och begränsning av hur stora banker tillåts bli. Utöver det behövs dock också en skarpare konkurrens mellan bankerna, med fler alternativ till de stora affärsbankerna.

Jag vill fråga statsrådet:

1. Avser statsrådet att verka för att förutsättningar ges för att fler fria sparbanker kan bildas?

2. Avser statsrådet att verka för en ökad bankkonkurrens?

3. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att tillse en god tillgång till bankservice även på landsbygd?