Sophanteringen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 2 juni 2008

Interpellation: Sophanteringen

Interpellation 2007/08:792 av Gabelic, Aleksander (s)

den 14 maj

Interpellation

2007/08:792 Sophanteringen

av Aleksander Gabelic (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Inom kort ska Naturvårdsverket redovisa vad som är definitionen av hushållsavfall. Det är den borgerliga regeringen som har begärt att verket senast den 31 maj 2008 ska beskriva konsekvenserna av en förändring av begreppet hushållsavfall och därmed också en förändring av kommunernas sophanteringsansvar.

I klarspråk: Naturvårdsverket har fått i uppdrag att berätta vad som händer vid en avreglering av sophanteringen.

Definitionen av ordet hushållsavfall styr det avfall som omfattar kommunernas renhållningsansvar. Hittills har begreppet inneburit matrester och sopor från hushåll och jämförligt avfall från verksamheter som till exempel restauranger, butiker, kiosker, kontor, hotell, daghem, skolor och sjukhus med mera.

Regeringen vill nu – utan att nämna ordet avreglering – ta bort det jämförliga avfallet från den kommunala sophanteringen. Det är en mycket omfattande förändring av svensk miljöpolitik som berör såväl kommunerna som deras invånare och verksamhetsutövare.

De svenska kommunerna har tillsammans med producenterna under en lång tid haft ansvaret för avfallshanteringen och återvinningen. Kritik och misshälligheter har förekommit, men kommunerna har samtidigt genom god planering och långsiktig omställning bidragit till att i princip allt hushållsavfall (även från verksamheter) omvandlats till material, gödsel, fjärrvärme och biogas.

Detta är en utveckling som bör få fortsätta. Kommunerna bör få chansen att ytterligare förbättra sin ”kollektivtrafik för hushållsavfall” samtidigt som de kan satsa på alternativa drivmedel och ny miljöteknik.

Uppdraget till Naturvårdsverket ger dock oroande signaler. Är en avreglering av svensk sophantering redan på gång – Naturvårdsverket ska bara beskriva effekterna först? Tänker den borgerliga regeringen återigen privatisera av ideologiska skäl?

Min fråga till miljöministern blir:

Är miljöministern beredd att förtydliga avsikten med uppdraget till Naturvårdsverket att beskriva konsekvenserna av att ta bort ”det jämförliga avfallet” från den kommunala sophanteringen?