Sommarjobb åt ungdomar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 28 augusti 2008

Interpellation: Sommarjobb åt ungdomar

den 1 augusti

Interpellation

2007/08:813 Sommarjobb åt ungdomar

av Monica Green (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Under juni var 416 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar 8,1 procent av arbetskraften. Bland män var arbetslösheten 7,2 procent och bland kvinnor 9,2 procent. Jobbtillväxten har tvärnitat nu, när den borgerliga regeringens politik börjar få genomslag.

Värst är det bland ungdomar i åldern 15–24 år. I den gruppen är det så många som 241 000 arbetslösa, vilket är en ökning med 43 000 personer jämfört med juni 2007. Hela ökningen representeras av yngre ungdomar i åldern 15–19 år, som också ökade stort i arbetskraften. Andelen arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år var i juni 29,4 procent. Dessutom finns ett stort mörkertal, eftersom många ungdomar inte ens söker sommarjobb då de vet att det är så svårt att få.

Att ungdomsarbetslösheten ökat i sommar hänger bland annat samman med att regeringen drog in sommarjobbsstödet till kommunerna. Det stödet infördes av Socialdemokraterna för att ge unga möjlighet att pröva på yrkeslivet ett antal veckor under sommaren.

Tidigare har arbetsmarknadsministern påstått att fler ungdomar fått sommarjobb i år, trots indraget stöd. Detta påstående har nu visar sig vara felaktigt.

Den tillväxt som Sverige hade under Socialdemokraternas senaste år i regeringen och den borgerliga regeringens första år vid makten ledde till många nya jobb, men nu när den borgerliga regeringens politik börjar få genomslag blir det ungdomarna som får lida först.

-      Vad tänker arbetsmarknadsministern göra inför nästa sommarlov?

-      Kan ministern tänka sig att återinföra sommarjobbsbidraget till kommunerna?