Solidaritet med Storbritannien

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 februari 2019

Interpellation: Solidaritet med Storbritannien

Interpellation 2018/19:10 av Allan Widman (L)

Interpellation 2018/19:10 Solidaritet med Storbritannien

av Allan Widman (L)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Den 29 mars i år riskerar Storbritannien att lämna EU genom en så kallad hård brexit.

Storbritannien har under lång tid varit ett av de medlemsländer som Sverige samarbetat allra mest med inom unionen. Samsynen gällande EU:s arbetsuppgifter och utvecklingen av den inre marknaden har bland mycket annat förenat våra två länder. Även inom försvars- och säkerhetspolitiken har relationen präglats av samförstånd. Liksom Sverige har Storbritannien förhållit sig ljumt till initiativ som utmanar Natos roll i Europa eller leder till dubbelarbete. Sverige deltar även i de samarbetsinitiativ på området som Storbritannien tagit vid sidan av unionen, till exempel Northern Group och Joint Expeditionary Force (JEF).

Jag vill därför fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att Sverige, vid ett eventuellt brittiskt utträde från EU, omedelbart ska omfattas av en svensk solidaritetsförklaring av det slag som Sverige riktat mot EU:s medlemmar och de nordiska länderna?