Soldater som slutar i förtid

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 4 mars 2014

Interpellation: Soldater som slutar i förtid

Interpellation 2013/14:283 av Hultqvist, Peter (S)

den 12 februari

Interpellation

2013/14:283 Soldater som slutar i förtid

av Peter Hultqvist (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Försvarets personalförsörjning brottas med omfattande problem. Förmågan att behålla soldaterna tjänstgöringstiden ut, det vill säga i genomsnitt sex år, ifrågasätts. Stora andelar av yrkessoldaterna hoppar av innan dess. I varje steg i rekryteringen slutar, enligt medieuppgifter, fler soldater än planerat. Detta leder till ökade kostnader och instabilitet i Försvarsmaktens personalförsörjning.

Min fråga till försvarsministern är:

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta mot bakgrund av att soldater hoppar av sin tjänstgöring i förtid och de negativa effekter det har för Försvarsmakten?