Södertörnsledens genomförande

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 19 april 2013

Interpellation: Södertörnsledens genomförande

Interpellation 2012/13:353 av Wasberg, Meeri (S)

den 22 mars

Interpellation

2012/13:353 Södertörnsledens genomförande

av Meeri Wasberg (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Stockholmsregionen är en viktig hörnsten i bygget av ett modernt och konkurrenskraftigt Sverige. Men om Stockholm ska kunna växa som jobb- och tillväxtregion krävs det fungerande kommunikationer och infrastruktur.

Södertörnsleden är en sedan länge planerad tvärförbindelse i södra Stockholms län som är viktig för framväxten av nya bostäder, nya arbetsplatser, effektivare transporter och en fungerande arbetspendling i hela regionen. Det är därför angeläget att detta projekt kommer till skott så fort som möjligt.

Tyvärr verkar så inte bli fallet. Det är mycket anmärkningsvärt att Trafikverket och sedan regeringen har väntat med besked om Södertörnsleden under närmare fem års tid, för att nu komma fram till att planeringen ska göras om.

Jag har tidigare frågat vad infrastrukturministern avser att göra för att Södertörnsleden inte ska bli en ny långbänk. Infrastrukturministern valde då att hänvisa till Trafikverket och Region Stockholm, vilket väcker frågor om ministerns syn på sitt eget ansvar i denna fråga.

Med anledning av det anförda vill jag fråga Catharina Elmsäter-Svärd:

1. Vilket ansvar har statsrådet för att viktiga infrastrukturprojekt som Södertörnsleden faktiskt blir genomförda?

2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att skynda på processen med att bygga Södertörnsleden?