Socialt entreprenörskap

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 juni 2012

Interpellation: Socialt entreprenörskap

Interpellation 2011/12:354 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 8 maj

Interpellation

2011/12:354 Socialt entreprenörskap

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Samhället och näringslivet består av företag som säger sig bedriva ett socialt entreprenörskap, som tar samhällsansvar genom att tillföra en social dimension i sitt sätt att arbeta. Det är i grunden något positivt, men det finns också oklarheter kring vad det betyder att vara non profit-företag, att ta samhällsansvar och ha en social profil.

Samhället skulle kunna uppmuntra dessa aktörer i höge grad. De bidrar till mångfald och nytänkande, och kan fungera som ett bra komplement i såväl civilsamhället som näringslivet. Dessa aktörer är lokalt förankrade, oftast via sina medlemmar med stor tillgång till socialt och kulturellt kapital. De står för kontinuitet och långsiktighet, vilket behövs, inte minst inom välfärdssektorn där andra aktörer än kommunen eller landstinget bedriver verksamhet.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har antagit ett yttrande som lyfter betydelsen av socialt entreprenörskap. I yttrandet slår man fast att socialt företagande utgör ett centralt inslag i den europeiska sociala modellen och utgör ett värdefullt bidrag till samhället.

EU:s arbete för att främja civilsamhällets olika aktörer att vara mer närvarande i att skapa jobb och företagande är intressant. Sverige bör ta initiativ i samma riktning.

Det finns en stor potential i att fler idéburna aktörer får möjlighet att växa så att nya jobb kan skapas. I dag kan såväl kooperativa företag som sociala företag möta hinder, exempelvis i form av att inte ha tillgång till riskkapital. Många länder främjar aktivt aktörer i civilsamhället som ägnar sig åt socialt entreprenörskap. Genom att se över lagstiftning och skatteregler skulle dessa aktörer kunna bli fler och utvecklas också i Sverige. Vidare behöver man ha långsiktiga spelregler och bidra till kontinuitet, främja samverkan mellan civilsamhälle och kommuner och ge sociala entreprenörer bättre förutsättningar att omvandla goda idéer och förslag till  nya företag med en social profil.

I EESK:s yttrande om offentlig upphandling påpekas vikten av innovativa, miljörelaterade och sociala aspekter i en upphandling. Är det något som regeringen ser över? Det skulle stärka sociala entreprenörers möjligheter att kunna hävda sig gentemot större aktörer.

En handlingsplan skulle kunna leda till att synliggöra och erkänna socialt företagande som ett viktigt och vitalt komplement i näringslivet.

I en tidigare skriftlig fråga i ämnet meddelade näringsministern att hon inte avser att ta initiativ till en handlingsplan som ska främja ett ökat stöd till aktörer vars profil är ett socialt företagande. Det tolkar jag som att regeringen saknar ambitioner och initiativ till att lyfta en sektor med tillväxtpotential och som därmed kan ge nya jobb.

Vad avser näringsministern att ta för initiativ för att socialt företagande och entreprenörskap ska öka?