Sociala avgifter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Sociala avgifter

Interpellation 2013/14:98 av Omanovic, Jasenko (S)

den 7 november

Interpellation

2013/14:98 Sociala avgifter

av Jasenko Omanovic (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Arbetslösheten har bitit sig fast på en hög nivå under den nuvarande regeringens tid vid makten. Långtidsarbetslösheten har tredubblats och var fjärde ungdom saknar ett arbete. Efter att under en tid har sjunkit ökar sjukskrivningarna igen. Det innebär att det finns ett stort behov av fungerande arbetsmarknadspolitik och ett trygghetssystem för arbetslösa och sjuka.

Tyvärr finns det varken arbetsmarknadspolitik eller trygghetssystem som fungerar. Tvärtom har regeringen gjort det svårare för löntagarna att kvalificera sig för socialförsäkringarna och lättare att ramla ur dem samtidigt som ersättningsnivåerna har sänkts. Löntagarna har fortsatt att betala in avgiften, men får inte längre det de betalar för.

Sjukförsäkringsavgiften inom arbetsgivaravgifterna har sänkts från 8,64 procent år 2006 till 4,35 procent i dag. Under samma period har arbetsmarknadsavgiften nästan halverats och den allmänna löneavgiften höjts från 4,40 procent till 9,88 procent. Totalt har regeringen genom arbetsmarknadsavgifter tagit in sammanlagt 141 miljarder kronor, vilket råkar vara precis den summa som regeringen har sänkt våra skatter med inklusive de sänkningar som föreslås i nästa års budget.

Pengarna, som löntagarna betalar in för sin ekonomiska trygghet vid arbetslöshet eller sjukdom, går inte till vad de är avsedda för. Resurserna skulle kunna användas till rehabilitering eller andra åtgärder som hjälper folk att komma tillbaka till arbete. I ställer går löntagarnas socialförsäkringsavgifter till dem som är friska, har arbete och hög lön. På så sätt leder regeringens politik till kraftigt växande klyftor i vårt samhälle.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att löntagarna vid arbetslöshet och sjukdom bättre än i dag ska få stöd från de socialförsäkringar som de betalar till?