Sms-lån

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 6 juli 2022

Interpellation: Sms-lån

Interpellation 2014/15:30 av Lotta Johnsson Fornarve (V)

Interpellation 2014/15:30 Sms-lån

av Lotta Johnsson Fornarve (V)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

De så kallade sms-lånen eller snabblånen leder till att allt fler människor hamnar i en skuldfälla. Trots en skärpning av lagstiftningen utvecklas hanteringen av dessa lån i fel riktning. Varje dag hamnar 160 människor hos kronofogden på grund av obetalda sms-lån. Det som många ser som en lösning på ekonomiska problem blir i stället en port in i djupare skuldsättning, som kan bli svår att ta sig ur. De som drabbas hårdast är människor som redan har en utsatt ekonomisk situation.

En granskning som nyligen genomförts av SVT visar att var tjugonde kund som tagit snabblån hamnar hos kronofogden, samtidigt som snabblånebranschen fördubblat verksamheten och ökat vinsterna med 50 procent under de senaste fem åren.

Sedan snabblånen lanserades i Sverige 2006 har kronofogden rapporterat om antalet obetalda snabblån som kommit in till myndigheten. Under första halvan av 2014 inkom 29 134 snabblåneärenden till kronofogden. Det är en ökning med över 5 300 ärenden jämfört med samma period 2013, vilket motsvarar en ökning med drygt 22 procent.

Nivån på antalet ansökningar i år är historiskt sett den högsta, och den tydliga ökningen jämfört med förra året var oväntad mot bakgrund av de ansträngningar som gjorts för att få branschen att bli mer restriktiv i sin kreditgivning mot betalningssvaga låntagare.

Det är uppenbart att de ansträngningar som hittills gjorts är långt ifrån tillräckliga för att skydda människor från att hamna i en djup skuldfälla.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

  1.  Vilka åtgärder planerar statsrådet att vidta för att komma till rätta med den problematik som hänger ihop med snabblånen?
  1.  Kommer statsrådet att agera för att komma till rätta med de höga ockerliknande räntorna i samband med snabba lån?