Sms-lån

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 30 augusti 2022

Interpellation: Sms-lån

Interpellation 2006/07:543 av Frid, Egon (v)

den 16 maj

Interpellation

2006/07:543 Sms-lån

av Egon Frid (v)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Jag är mycket bekymrad över utvecklingen av kreditinstitutens hantering av nya snabbkrediter, inte minst de lån som mycket snabbt och enkelt kan tas via sms. Att kreditinstituten får lov att erbjuda tjänsten sms-lån leder till att människor som ofta redan befinner sig i en ekonomiskt ansträngd situation drar på sig ökad skuldsättning. Flera av de kreditinstitut som erbjuder tjänsten lånar dessutom ut pengar trots att låntagaren har kreditanmärkningar. Låntagarens kostnader för denna typ av snabblån är dessutom oskäligt höga. Kreditinstituten utnyttjar således att människor som har problem med sin ekonomi inte kan få nödvändig hjälp att reda upp sin situation genom exempelvis statliga saneringslån utan är hänvisade till att ta krediter på ockervillkor för att klara sin vardag. Det har även kommit till min kännedom att många ungdomar använder sig av de snabba men dyra lånen för att finansiera ett pågående spelmissbruk. Det förekommer även att lån tas i någon annans namn. Den som utför bedrägeriet köper ett kontantkort som registreras på någon annans personnummer. Sedan är det bara att ansöka om lån via sms och ange sitt eget konto som mottagarkonto. Trots de problem som sms-lånen för med sig tar kreditinstituten inget som helst ansvar för att lån beviljas till personer som i praktiken inte är kreditvärdiga. Tvärtom är det låntagaren själv som får ta hela ansvaret för kreditinstitutets bristande rutiner när det gäller kreditkontroll etcetera.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet:

1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att lösa de problem som uppstår till följd av kreditinstitutens bristande rutiner i samband med sms-lån?

2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att få kreditinstituten att erbjuda lån på villkor som är skäliga för låntagaren?