Småföretagsdelegationens förslag till förenklingsregler

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 februari 2002

Interpellation: Småföretagsdelegationens förslag till förenklingsregler

Interpellation 2001/02:221 av Hagfeldt, Stefan (m)

den 31 januari

Interpellation 2001/02:221

av Stefan Hagfeldt (m) till näringsminister Björn Rosengren om Småföretagsdelegationens förslag till förenklingsregler

Efter valet 1998 gick näringsministrarna ut i braskande rubriker och lovade att man skulle göra det enklare för småföretagarna vad det gäller regler och onödig byråkrati. Till en början var det biträdande näringsministern som hade ansvaret för de här frågorna. Tyvärr måste jag konstatera att mycket lite hände på det här området. Sedan näringsministern själv övertog ansvaret för de här frågorna har ännu mindre hänt. Statistiken visar att det i dag finns mer än 20 000 sidor företagsregler och antalet ökar med en tillväxttakt på 5@6 % årligen. Av de 81 konkreta förslag till regelförenklingsåtgärder som Småföretagsdelegationen tog fram, har i dag bara 28 förslag helt eller delvis genomförts. Ett genomförande av deras förslag kommer inte att kosta samhället ytterligare utgifter utan tvärtom i stället bidra till minskade kostnader, samtidigt som småföretagarna får ett betydligt bättre näringsklimat. De borgerliga partierna har gemensamt motionerat om att samtliga 81 förenklingsförslag omedelbart borde genomföras.

Varför ska småföretagare tvingas ägna många timmar dagligen åt onödig byråkrati i stället för att sköta sin ordinarie verksamhet? Statistiken visar också att antalet företagare minskar i landet. I mitt eget hemlän Östergötland fanns det år 1993 mitt i lågkonjunkturen 18 500 företagare. I dag är siffran 17 700. Detta innebär en minskning med 5 %.

För bara ett par veckor sedan kom statistik som visade att nyföretagandet minskar i hela landet (-16,2 %). Bottensiffrorna var de lägsta någonsin.

Mot bakgrund av detta är det minst sagt märkligt att de radikala regelförenklingsåtgärder som småföretagarna blev utlovade efter förra valet inte har genomförts.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till statsrådet:

1.Varför genomförs inte de utlovade förenklingsåtgärderna för företagarna?

2.Kommer statsrådet att över huvud taget göra något åt de här frågorna under innevarande period?