Småföretagens överlevnad

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 december 2008

Interpellation: Småföretagens överlevnad

Interpellation 2008/09:115 av Astudillo, Luciano (s)

den 13 november

Interpellation

2008/09:115 Småföretagens överlevnad

av Luciano Astudillo (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Pessimismen bland Sveriges småföretag har ökat rejält, enligt Swedbanks och Företagarnas småföretagsbarometer som i november visar den största nedgången sedan bankkrisen på 1990-talet.

Småföretagen räknar med att lönsamheten fortsätter att försvagas det närmaste året. Förutom en sämre konjunktur pressas företagens lönsamhet av att färre planerar att höja priserna, enligt Företagarna.

Under nittiotalskrisen gick 60 000 småföretag i konkurs i onödan, enligt Företagarna. Med anledning av detta ställer jag följande frågor till näringsministern:

Hur avser näringsministern att agera i den innevarande lågkonjunkturen för att säkerställa att livskraftiga småföretag inte går under?

Kommer näringsministern, i ljuset av den rådande jobbkrisen, att verka för att regeringen backar från höjningen av arbetsgivaravgiften?