Småföretagens finansieringsmöjligheter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 juni 2013

Interpellation: Småföretagens finansieringsmöjligheter

Interpellation 2012/13:440 av Persson, Peter (S)

den 22 maj

Interpellation

2012/13:440 Småföretagens finansieringsmöjligheter

av Peter Persson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Det blir allt svårare för små och medelstora företag att få finansiering. Efter finanskrisen har bankerna blivit tuffare i sina krav på låntagarna. För många småföretag som kämpar för att växa och överleva är det här ett stort problem.

I mitt län har missnöjet lett till det så kallade Gnosjöupproret mot de hårdare villkoren. I mitten av maj mötte företrädare för upproret finansmarknadsminister Peter Norman. Enligt mediernas rapportering från mötet, och vad som har framgått i samtal med personer som var med, svarade finansmarknadsministern att kunderna måste bli tuffare i sin kravställning mot bankerna och spela ut dessa mot varandra.

Finansmarknadsministern är också ansvarig för det statliga företagandet. Bland de företag som staten äger stora minoritetsposter i återfinns Nordea, Nordens största bank. Som finansmarknadsminister ansvarar han dessutom för de regler och lagar som ska gälla finansmarknaden i stort och därmed även övriga banker. Ändå väljer finansmarknadsministern att göra frågan till ett individuellt problem, där ansvaret för dåliga avtal, eller för att avtal inte kommer till stånd, ligger på kunden.

Har statsrådet gjort det ställningstagandet att det inte finns ett politiskt ansvar för att kreditmarknaden ska fungera för småföretag?

Avser statsrådet att ta några initiativ för att underlätta för småföretag att få tillgång till krediter på rimliga villkor?