Småföretagens deltagande i offentliga upphandlingar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 april 2021

Interpellation: Småföretagens deltagande i offentliga upphandlingar

Interpellation 2020/21:604 av Alexander Christiansson (SD)

Interpellation 2020/21:604 Småföretagens deltagande i offentliga upphandlingar

av Alexander Christiansson (SD)

till Statsrådet Lena Micko (S)

 

Småföretagen utgör cirka 96 procent av det svenska näringslivet; tillsammans med medelstora företag utgör de runt 99 procent av näringslivet. Vidare skapas fyra av fem jobb av små och medelstora företag, vilket innebär att småföretagen utgör en central del av den svenska arbetsmarknaden.

I ljuset av det är regeringens ansvar för att säkerställa småföretagens möjlighet att lägga anbud i offentliga upphandlingar centralt. Att endast ett till två företag kan lämna anbud borde ses som ett problem då det undergräver tilliten till det offentliga över tid. Enligt OECD är Sverige ett av de länder som har högst andel upphandlingar med en till två anbudsgivare.

Att endast ett fåtal företag kan lämna anbud är ett stort problem för det svenska näringslivet, inte minst för små företag som ofta driver en lokal verksamhet. Att öppna upp möjligheten för små företag att medverka vid offentliga upphandlingar skulle kunna ses som gynnsamt för kommuner som har tydliga miljömål, för att ta ett exempel.

I en forskningsrapport som tagits fram på uppdrag av Konkurrensverket behandlas frågan om varför antalet anbud är så få inom offentlig upphandling och vad upphandlande myndigheter kan göra för att öka antalet anbudsgivare.

Enligt flera enkätundersökningar som gjorts bland småföretagen avstår en stor del av företagen från att lägga anbud i offentliga upphandlingar på grund av exempelvis krångliga regelverk, orimliga krav och för stora upphandlingar.

Dessutom riskerar en politisk styrning i form av exempelvis miljö- och jämställdhetskrav att skapa en obalans på marknaden som varken gynnar offentlig verksamhet eller näringsliv över tid.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lena Micko:

 

Vad ämnar regeringen göra för att underlätta för småföretag att delta i offentliga upphandlingar?