Småföretagarpolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 21 december 2009

Interpellation: Småföretagarpolitik

Interpellation 2009/10:158 av Vestlund, Börje (s)

den 4 december

Interpellation

2009/10:158 Småföretagarpolitik

av Börje Vestlund (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Den här regeringen har gjort mycket konstigt när det gäller småföretagarpolitiken. För det första tog man bort den lägre arbetsgivaravgiften för småföretagen. Sedan har det införts en lång rad nya regler som ökat inte minst småföretagens administration. Exempel på detta är osedvanligt krångliga regler för hushållsnära tjänster och ROT-avdrag, intygen för förskolor att lämna till föräldrar som har tillfällig vård av sjukt barn, skatteregler har förändrats till det sämre och det enda företagen har fått är en marginell sänkning av några skatter. Samtidigt har Sverige drabbats av ekonomisk kris, vilket har lamslagit landet när gäller finansiering av företagen. Det har gjorts en del via Almi, men det är långt ifrån tillräckligt.

Socialdemokraterna har redovisat den politik vi vill driva. Det är en annan politik än dagens, en politik där vi måste göra ett handslag med ett antal branscher, inte minst med besöksnäringen. Detta görs för att utveckla branscher genom att staten åtar sig kostnader för forskning och utbildning medan företagen åtar sig vissa kostnader för forskning men också för att driva just den branschen vidare. Vi vill införa en one-stop-portal för att kunna starta nya företag. Vi föreslår en möjlighet att göra skatteavdrag för riskkapital med upp till 100 000 kronor. Vi har precis som regeringen sagt att vi vill minska regelbördan med 25 procent, med den viktiga skillnaden att vi inte kommer att utreda frågan en halv mandatperiod innan vi börjar minska antalet regler.

Jag vill därför fråga näringsministern:

Vilka åtgärder kommer näringsministern att vidta för att underlätta för småföretagarna att starta företag?

Vilka åtgärder kommer näringsministern att vidta för att små företag ska kunna växa till stora eller medelstora företag?