SLU i Skara

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 december 2012

Interpellation: SLU i Skara

Interpellation 2012/13:173 av Green, Monica (S)

den 7 december

Interpellation

2012/13:173 SLU i Skara

av Monica Green (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Med tanke på den massarbetslöshet vi har i landet är det av största vikt att ta till vara alla goda krafter som skapar jobb i hela landet. Tyvärr görs inte det i tillräckligt stor utsträckning. Gröna jobb och utbildning inom lantbruk skulle kunna ge många jobb även utanför storstäderna.

Sveriges lantbruksuniversitet i Skara har i dag ca 400 studenter och 120 anställda i Skara. Utbildningar som har en hög kvalitet finns inom djurskydd, etologi, djurskötsel, samt för utbildning för veterinärer med mera.

Nu hotas SLU av nedläggning av centraliseringsskäl.

Det finns stora risker att närheten till livsmedelsproduktionen och den varierade djurhållning som finns i Västsverige går förlorad.

Vid frågestunden i riksdagen den 6 december tog jag upp frågan med Eskil Erlandsson. Jag uppfattade svaret som att landsbygdsministern inte ville eller kunde göra något åt saken. Men om viljan finns kan det göras mycket inom utbildnings- och arbetsmarknadssatsningar av olika slag.

Vad avser landsbygdsministern att göra för att ha kvar kompetensen som finns i Skara på Sveriges lantbruksuniversitet?

Vad avser landsbygdsministern att göra för att kompensera Skara om det skulle gå så illa att SLU läggs ned?