Skolkommissionens förslag om stärkt likvärdighet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2018/19:171 Skolkommissionens förslag om stärkt likvärdighet

av Kristina Axén Olin (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Svensk skola ska ge alla chansen. När skolan fungerar som bäst är den en motor för social rörlighet. Det innebär att var och en får möjlighet att förverkliga sin fulla potential. Alla elever får inte den chansen i dag. Likvärdigheten i svensk skola har försämrats de senaste åren. I Sverige har elevernas socioekonomiska bakgrund större betydelse för kunskapsresultaten, jämfört med snittet bland OECD-länderna. Det är en allvarlig utveckling. Alla elever, oavsett vilken skola de går i, ska ges möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

I regeringsförklaringen sa statsminister Stefan Löfven att alla elever måste få en ärlig chans i skolan och att Skolkommissionens förslag för ökad likvärdighet genomförs. Skolkommissionen föreslår en rad åtgärder för ökad likvärdighet och minskad skolsegregation. Bland förslagen finns möjlighet till lottning i översökta kommunala skolor och att ersätta kötiden som antagningsprincip till fristående skolor med lottning. Kommissionen föreslår också att skollagen ska stipulera att huvudmännen ska verka för en allsidig social sammansättning. Regeringen gick fram med ett lagförslag om detta vilket röstades ned av en riksdagsmajoritet i maj 2018. 

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Avser utbildningsministern att genomföra Skolkommissionens förslag om stärkt likvärdighet, i enlighet med vad statsministern aviserade i regeringsförklaringen?