Skjutfälten i Älvdalen och vid Vättern

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 17 december

Interpellation

2012/13:182 Skjutfälten i Älvdalen och vid Vättern

av Peter Rådberg (MP)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Älvdalens skjutfält har i dag ett högteknologiskt, miljöklassat skjutfält med alla faciliteter. Skjutfältet i Älvdalen är ett professionellt övningsområde med sensorer och olika mätmöjligheter.

Detta skjutfält vill Försvarsmakten lägga ned till förmån för områden runt Vättern.

Skulle Försvarsmakten flytta över även den verksamheten till Vättern så är det en katastrof sett ur ett miljöperspektiv. Vättern är vattentäkt för hundratusentals människor. Den är en av Europas största dricksvattenreservoarer och är därmed av stor betydelse för människor som bor runt sjön. Dessutom är Vättern i sin helhet en del av EU:s nätverk av skyddade områden, ett så kallat Natura 2000-område.

Vättern kommer framöver att bli viktigare och viktigare som vattentäkt för ett stort antal människor. Mälardalen och Storstockholm kommer troligtvis inom ca 50–60 års period ta vatten från Vättern. Det handlar om ca 2 miljoner människor som kommer att få sitt vatten från Vättern – att då Försvarsmakten över huvud taget vill skjuta bly och andra metaller i en dricksvattentäkt visar att Försvarsmakten inte har förstått värdet av Vättern som vattentäkt och vilka miljökonsekvenser det kommer att innebära för området. Försvarsmaktens verksamhet påverkar också näringslivet och människor som bor runt sjön. Försvarsmakten vill bullra inom ett nio till tolv mils kustområde. Detta ska sättas i relation till att kommunerna runt sjön blir mer och mer beroende av besökningsnäringar för att överleva.

I dag får Försvarsmakten skjuta högst 20 dagar per år i Vättern. Försvarsmakten vill utöka det till 50 dagar. Det är en ökning med 150 procent. Försvarsmakten ansökte först om att få öka till 80 dagar per år, vilket de sedan backade ifrån bland annat efter alla protester från befolkningen som bor runt sjön.

Inte nog med att Försvarsmakten vill utöka sina bombningar runt Vättern. Nu vill försvaret få till stora ytor med begränsningar som riksintressen för försvaret, det för att trygga kommande skjutövningar. Skulle detta bli verklighet så blir det omöjligt att bygga eller utveckla områden kring sjön.

I år räknar Älvdalen med att öka till 168 skjutdagar jämfört med 138 i fjol. Tillståndet för skjutfältet är 190 skjutdagar per år.

Verksamheten i Älvdalen handlar mycket mer än bara skjutövningar och de räknar med att ha verksamhet där med gästande förband och grupper i 200 dagar per år.

Älvdalens skjutfält har fått en ökande mängd förfrågningar om att få öva där, inte minst från Norge då deras nya skjutfält har en rad begränsningar.

Jag vill därför fråga försvarsministern:

Kommer försvarsministern att agera för att Älvdalens skjutfält ska finns kvar som övningsplats och att Vättern fredas mot utökade bombningar?