Skevheter i den nya antagningen till högskolan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 19 juni 2008

Interpellation: Skevheter i den nya antagningen till högskolan

Interpellation 2007/08:759 av Malmström, Louise (s)

den 13 maj

Interpellation

2007/08:759 Skevheter i den nya antagningen till högskolan

av Louise Malmström (s)

till statsrådet Lars Leijonborg (fp)

År 2010 kommer platserna på högskolan att fördelas enligt ett nytt system. Flera ledamöter har oroats över de nya urvalsgrupperna för antagning till högskolan. Med de nya reglerna kommer det att bli svårare att komma in på högskolan för studerande från folkhögskolor och för studerande med utländska betyg.

Människor involverade i folkhögskolevärlden säger att de nya urvalsgrupperna i praktiken kommer att innebära ett stopp för sökande från dessa skolor. Det skulle naturligtvis vara ett svek mot de studerande, men också ett hot mot hela folkhögskolans verksamhet, särskilt den allmänna linjen.

Folkhögskolor har länge varit ett viktigt komplement till annan utbildning, och pedagogiken har många gånger passat människor som inte har kommit till sin rätt på andra ställen. Det är ett sätt att bredda ingången till högre studier. Regeringen har gjort flera saker som gör det svårare för människor som inte bestämt hela sin livsbana före puberteten. Villkoren för lågutbildade och vuxenstuderande har försämrats de senaste åren. Det statliga bidraget till komvux har dragits ned med 33 procent och fördelningen har ändrats från att tidigare ha fördelats efter behov till att nu smetas ut till kommuner med välutbildade invånare som redan är etablerade på arbetsmarknaden. De åtgärder som tidigare gav skjuts åt dem som behövde vuxenstudier mest – rekryteringsbidraget, 25:4-regeln, studerandevillkoret i a-kassan, korttidsstudiestödet och många arbetsmarknadsutbildningar – har skrotats.

Om inte syftet med de nya urvalsgrupperna är att försvåra för folkhögskolestuderande och studerande med utländska betyg vore det rimligt att denna skevhet rättas till innan systemet träder i kraft. Högskoleverket har ett förslag på hur det skulle kunna se ut i stället, men hittills har statsrådet inte velat lyssna på dem.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Avser statsrådet att verka för att studerande från folkhögskolor och studerande med utländska betyg fortfarande ska ha reell möjlighet att komma in på högskolan?

Är statsrådet beredd att ändra de nya urvalsgrupperna om möjligheten för folkhögskolestuderande och studerande med utländska betyg att komma in på högskolan begränsas av de nya reglerna?