Skatteverkets service i hela landet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 juni 2007

Interpellation: Skatteverkets service i hela landet

Interpellation 2006/07:608 av Hultqvist, Peter (s)

den 29 maj

Interpellation

2006/07:608 Skatteverkets service i hela landet

av Peter Hultqvist (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Skatteverket ska nu genomföra en ny kontorsstruktur. Den baseras på en rapport vid namn Vad ska vi göra var. Förhandlingarna om den framtida organisation som skisseras har slutat i oenighet mellan Skatteverket och berörda fackliga organisationer.

Det som föreslås är en omfattande förändring. Organisationen delas upp i så kallade kontor och servicekontor. Kontoren där handläggningen sker kommer att bemannas med ca 100 personer medan ett så kallat servicekontor har en personalstyrka på 1–3 personer.

I Dalarna kommer verksamheten att koncentreras till Mora och Falun. Borlänge, Avesta och Ludvika blir servicekontor. Risken är uppenbar för avsevärda försämringar i servicen till allmänheten.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att Skatteverkets service till allmänheten inte ska försämras?