Skatteutjämningen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 14 juni 2022

Interpellation: Skatteutjämningen

Interpellation 2014/15:608 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2014/15:608 Skatteutjämningen

av Fredrik Schulte (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I Sveriges Kommuner och Landstings statistikdatabas kan följande uppgifter hittas:

 

Malmö

Stockholm

Solna

Malmö vs. Stockholm

Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv

1 607

1 135

1 347

472

Kostnad kulturverksamhet, kr/inv

2 244

1 216

710

1 028

Invånare

312 994

897 700

72 740

Utjämningssystemet enligt SCB, kr/inv

13 402

-200

-4 798

Utjämning totalt, mkr

4 195

-180

-349

I det fall Malmö skulle spendera lika mycket per invånare på kultur och fritid som Stockholm hade Malmö sparat 148 + 321 = 469 miljoner kronor. Samtidigt betalar Stockholm och Solna tillsammans in 529 miljoner kronor till utjämningssystemet (medan Malmö tar emot nästan 4,2 miljarder). Det går alltså på goda grunder att påstå att Stockholm och Solna rakt av bekostar Malmös extraanslag till kultur- och fritidsverksamhet utöver det som Stockholm och Solna spenderar.

Av Solnas totala skatteintäkter på 2 899 miljoner kronor stjäl nettobidragsgivande till skatteutjämningen 12 procent (349 miljoner kronor). Med en kommunalskatt på 17,12 procent innebär det en överbeskattning motsvarandes 2,06 procent. För en ensamstående tvåbarnsmamma som jobbar som undersköterska i hemtjänsten och tjänar 23 000 kronor per månad innebär det 500 kronor i månaden (och då har vi inte räknat med skatteutjämningens effekter på landstinget).

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

  1. Tycker finansministern att det är rimligt att stockholmare och Solnabor betalar för Malmös i jämförelse extremt höga utgifter på kultur- och fritidsverksamhet?
  2. Tycker finansministern att det är rimligt att en ensamstående tvåbarnsmamma som jobbar i hemtjänsten i Solna ska betala runt 500 kronor i månaden (6 000 kronor om året) i extraskatt för att utöver vad som motsvarar Solnas kulturutgifter bekosta Malmös mer än tre gånger så stora motsvarighet?
  3. Vad tänker finansministern göra för att ändra att skatteutjämningen kan användas för uppenbart slöseri?