skattetryck och välfärd

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: skattetryck och välfärd

Interpellation 2000/01:101 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 9 november

Interpellation 2000/01:101

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till finansminister Bosse Ringholm om skattetryck och välfärd

Enligt OECD:s Revenue Statistics har Sverige det högsta skattetrycket av OECD:s 29 medlemsländer.

I en färsk doktorsavhandling med titeln "Limits of tax policy" visar Åsa Hansson att det finns ett samband mellan skattetryck och ekonomisk tillväxt. I avhandlingen visas att högre skatt betyder svagare ekonomisk tillväxt. Åsa Hansson har räknat ut att om skattetrycket stiger med en procentenhet blir följden att den årliga BNP-ökningen minskas med 0,23 procentenheter.

I den politiska debatten hävdas ofta att en bra välfärd kräver höga skatter. Det hävdas att medborgarna är beredda att betala höga skatter om de för dessa får en allt bättre välfärd.

Vi är alla överens om att välfärden i Sverige har stora brister. Det har tydliggjorts genom reportage från "den svenska verkligheten" i skolor, på daghem, på sjukhus och på ålderdomshem. Vi tycks samtidigt vara överens om att Sverige har ett mycket högt skattetryck @ det högsta i hela världen.

Det skulle vara mycket intressant att få ta del av regeringens och därmed socialdemokratins synpunkter i dessa frågor. Moderat politik känner jag till och jag hoppas nu att jag, utan att finansministern tar tid och utrymme för recensioner av och kommentarer kring denna, i stället får veta hur socialdemokraterna motiverar sin egen skatte- och välfärdspolitik.

Mina frågor till finansministern är:

1.Avser regeringen att föreslå höjningar av skattetrycket för att därmed åstadkomma ökad välfärd?

2.Om svaret på fråga 1 är nej: Avser regeringen föreslå åtgärder som inte ökar kostnaderna och därmed skatteuttaget för att öka välfärden?

3.Avser regeringen att föreslå särskilda åtgärder för att bringa bättre överensstämmelse mellan det höga svenska skattetrycket och den svenska välfärden?

4.Avser regeringen att föreslå särskilda skattehöjningar eller andra särskilda åtgärder för att kompensera statsbudgeteffekterna av den inkomstskatt som i flera steg föreslås sänkas samt de förändringar vad avser förmögenhetsskatt som nu föreslås?