Skattepolitik för minskad barnfattigdom

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 4 augusti 2022

Interpellation: Skattepolitik för minskad barnfattigdom

Interpellation 2010/11:233 av Jansson, Eva-Lena (S)

den 25 februari

Interpellation

2010/11:233 Skattepolitik för minskad barnfattigdom

av Eva-Lena Jansson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

I Rädda Barnens årsrapport 2010 över barnfattigdom i Sverige kan man läsa att barnfattigdomen har ökat under de senaste åren. Enligt Rädda Barnen har Sverige utan tvekan de resurser som behövs för att se till att inga barn diskrimineras och marginaliseras på grund av sina föräldrars ekonomiska ställning. Men enligt Rädda Barnen så medverkar i stället den ekonomiska politiken till att utestänga barn från självklara rättigheter.

Under hela förra mandatperioden så hade regeringen som ett återkommande mantra att skattesänkningar var svaret på alla samhällsproblem.

Min fråga till finansminister Borg är därför följande:

Vilka åtgärder är finansministern beredd att vidta på det finanspolitiska området, exempelvis gällande skatter, för att minska barnfattigdomen i Sverige?