Skatteplanering kopplad till energibeskattning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 april 2018

Interpellation: Skatteplanering kopplad till energibeskattning

Interpellation 2017/18:464 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Interpellation 2017/18:464 Skatteplanering kopplad till energibeskattning

av Mattias Bäckström Johansson (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Energiskatten på el har sedan tidigare debiterats av elhandelsföretaget och där skatten även beläggs med mervärdesskatt. Möjligheten har funnits för företag vars huvudsakliga verksamhet inte är momspliktig att bli elleverantörer för att undkomma moms på energiskatten. Det har räckt med att exempelvis ett fastighetsbolag har särdebitering av förbrukad el i några bostadslägenheter eller någon installation för att man formellt sett är leverantör av el enligt energiskattelagen.

Denna möjlighet försvann däremot vid årsskiftet då skattskyldighet av energiskatt på el flyttades från elhandelsföretag till elnätsföretag. Det fick däremot till följd att nya incitament skapades i lagstiftningen kring energibeskattningen, vilket är olyckligt.

Möjligheten som kvarstår för dessa företag är att i stället bli elproducenter och själva inneha ansvaret för skattskyldigheten. Det kan man göra genom att inneha anläggningar där den installerade generatoreffekten för elektrisk kraft som framställs från exempelvis vind eller vågor motsvaras av 125 kilowatt installerad generatoreffekt, för solkraft av 255 kilowatt installerad toppeffekt eller för annan energikälla av 50 kilowatt installerad effekt.

Det som har hänt sedan årsskiftet är att vissa företag investerat i anläggningar för att med kirurgisk precision ta sig över någon av de ovan nämnda nivåerna och där man då själv övertar skattskyldigheten. Det får däremot till följd att man undkommer mervärdesskatt, inte bara på den el man själv producerar utan på all el som man köper.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

  1. Anser ministern att det är rimligt att på ovan nämnda vis kunna köpa sig skattefrihet?
  2. Avser ministern att vidta några åtgärder för att förhindra denna typ av skatteplanering?