Skatten och entreprenören

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 januari 2017

Interpellation: Skatten och entreprenören

Interpellation 2016/17:188 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2016/17:188 Skatten och entreprenören

av Jörgen Warborn (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Vi lever i en alltmer globaliserad värld. Fördelarna med detta är många, men samtidigt uppstår utmaningar på vägen framåt. För att Sverige ska stå sig starkt krävs det att vi stärker vår konkurrenskraft. Det är av stor betydelse att vi fortsätter utveckla våra komparativa fördelar och samtidigt uppmuntrar entreprenörskap och nya idéer. Våra skattenivåer måste därför bli mer konkurrenskraftiga för att möta omvärlden och skapa fler jobb i Sverige.

Tyvärr prioriterar regeringen att både införa mer skatter och höja de befintliga.

Sedan regeringen tillträdde har den gjort följande axplock av försämringar: Höjd arbetsgivaravgift för unga, halverat RUT-avdrag för personer under 65 år, höjd skatt på drivmedel och slopat avdrag för pensionssparande. Inom kort vill regeringen dessutom försämra 3:12-reglerna, införa finansskatt, flygskatt, kilometerskatt och elektronikskatt samt höja fordonsskatterna. Detta är bara ett urval av hur svensk konkurrenskraft försämras.

Regeringens skattehöjningar drabbar alla entreprenörer som inget annat vill än att skapa fler jobb och kunna expandera sin verksamhet. Resten av världen frågar sig hur de kan göra för att möjliggöra bättre företagsklimat och fler jobb. Här i Sverige verkar regeringen göra tvärtom.

Frågan är om finansministern kommer att lyssna på kritiken från jobbskaparna.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka initiativ är finansministern beredd att ta för att förbättra Sveriges företagsklimat och skapa konkurrenskraftiga skattenivåer?