Skatt på trafikförsäkringspremie

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 23 mars 2010

Interpellation: Skatt på trafikförsäkringspremie

Interpellation 2009/10:279 av Pärssinen, Raimo (s)

den 5 mars

Interpellation

2009/10:279 Skatt på trafikförsäkringspremie

av Raimo Pärssinen (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Den 7 juni 2007 biföll den borgerliga riksdagsmajoriteten regeringens förslag om att införa en skatt på trafikförsäkringspremier och trafikförsäkringsavgifter från och med den 1 juli 2007. I likhet med övriga borgerliga skatteförändringar var beslutet undermåligt berett och remissinstansernas synpunkter lämnades utan avseende. Socialdemokraterna i skatteutskottet såg dock till att en offentlig hearing anordnades där berörda intresseorganisationer inom försäkringsbranschen och Fordonssverige gavs möjlighet att uttrycka sina uppfattningar.

Skatten innebär att försäkringsbolagen skulle betala 32 procent i skatt på de trafikförsäkringspremier de hanterar. Även trafikförsäkringsavgiften, den avgift som tas ut av fordonsägare som inte betalat sin trafikförsäkring, beskattas, fast då med 22 procent.

Intäkterna från skatten uppgavs delfinansiera de skattelättnader som den borgerliga majoriteten beslutat för 2007. Premien för en genomsnittlig privatbil beräknades öka med ca 700 kronor per år. För en taxibil med en trafikförsäkringspremie i storleksordningen 10 000 kronor per år skulle skatten ge en avgiftsökning på ca 3 200 kronor per år.

Skatten presenterades dock främst som en del och ett steg i en mer omfattande förändring av trafikförsäkringen. Trafikförsäkringspremierna skulle tydligare kopplas till skaderisker och andra kostnaden att färdas i trafiken. Regeringen hävdade att skatten också skulle ge ökad trafiksäkerhet och styra mot säkrare fordon. Den skulle också sätta press på försäkringsbolagen att effektivisera sin skadehantering och sina rehabiliteringsinsatser. Utredningsförslaget om den större förändringen sköts oavbrutet framåt efter det att skatten beslutats.

Utredningen levererade så den 11 januari i år sitt förslag till Socialdepartementet. Enligt utredningens direktiv ska den allmänna sjukförsäkringens kostnader för trafikskadade överföras på trafikförsäkringen. Utredningen föreslår därutöver att trafikförsäkringen ska överta kostnadsansvaret från arbetsskadeförsäkringen i de fall en trafikskada också är en arbetsskada.

Utredningen bedömer att trafikförsäkringspremien stiger med i genomsnitt 70 procent till följd av förslagen. Det betyder att en trafikförsäkring i ett normalt prisläge som i utgångsläget har en årspremie om 2 000 kronor efter reformen skulle kosta 3 400 kronor.

En statssekreterare meddelade samma dag att förslaget inte var realistiskt att genomföra på grund av kostnadsökningen för försäkringstagarna men man skulle ta del av materialet. Det märkliga i sammanhanget är att den beräknade kostnadsökningen faktiskt påtalades av remissorganisationerna redan 2007.

Statsrådet har genomfört en rad skatteförändringar utan föregående utredningar, bland annat avskaffande av förmögenhetsskatten. Samtidigt kan samma regering tillåta att två års utredningsarbete resulterar i ingenting. Skatten på trafikförsäkringspremier har därmed också avslöjats som rent fiskalt motiverad. Dess syfte är och har enbart varit att dra in pengar till skattesänkningar där den rikaste tiondelen har fått nästan lika mycket som 60 procent av övriga folket har fått tillsammans.

Mina frågor till finansministern är:

1. Vilka förändringar avser finansministern att vidta beträffande skatten på trafikförsäkringspremier mot bakgrund av det ändrade syftet med skatten?

2. Avser finansministern att se till att bättre bereda skatteförändringar och se över tillsättandet av statliga utredningar utifrån det resultat som skatten på trafikförsäkringspremier och Trafikförsäkringsutredningen representerar?