Skaraborgs regemente

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 augusti 2008

Interpellation: Skaraborgs regemente

Interpellation 2007/08:797 av Green, Monica (s)

den 31 juli

Interpellation

2007/08:797 Skaraborgs regemente

av Monica Green (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Efter inte ens två år vid makten har den borgerliga regeringen lyckats skapa kaos inom försvaret. Just nu tvingas ledande militärer leka hela havet stormar och kämpa för sitt regementes överlevnad.

Det har varit en målmedveten strävan från Försvarsmakten och statsmakterna att i tidigare försvarsbeslut sträva mot större enheter allt i syfte att skapa en rationell stödorganisation till förmån för insatsförbanden och insatserna.

Arbetet från tidigare försvarsbeslut mot ökad integrering och samordning i garnisoner bör därför fullföljas för att i slutänden erhålla mer ekonomiska medel till att utbilda, träna och beredskapshålla förband för insatser.

Det är viktigt för försvaret att finnas ute i hela landet med väl fungerande och rationella storgarnisoner. Skaraborgs regemente är ett exempel på en sådan organisation.

I dag utbildas mekaniserade förband mot att uppträda i varierande geostrategiska miljöer och inte för anfall mot luftlandsättning och kust. Regementets förutsättningar att utbilda, träna och beredskapshålla insatsförband är utomordentligt goda. Dessutom är det viktigt att framhålla garnisonens övnings- och skjutfält.

Att flytta Träng R till annan ort torde mot denna bakgrund innebära, att förmågan att leverera logistik till de internationella insatserna kraftigt försämras under flera år. Dessutom finns det här utomordentliga förutsättningar till synergieffekter genom samarbetet mellan Försvarsmakten och Högskolan i Skövde inom logistikområdet.

I området runt Vättern finns i huvudsak alla förmågor som krävs för att träna och pröva en operation, till exempel en expeditionsstyrka. De representeras av

-      F 7 i Såtenäs med transportflyg och eventuellt en stridsflygdivision,

-      P 4 i Skövde och Kvarn med mekaniserade eller lätta skytteförband i bataljon,

-      Trängregementet i Skövde med stridsfältslogistik,

-      K 3 i Karlsborg med underrättelse- och strid på djupet-förband,

-      Helikopterflottiljen i Linköping med helikopterförmåga, inte minst för sjuktransporter och

-      Markstridsskolan (MSS) med officersutbildning, men också värdering och validering av förband jämte ett omfattande simulatorstöd.

De goda kommunikationerna och infrastrukturen på båda sidor om Vättern gynnar rekrytering och utveckling av arbetsplatser för anställda och för deras partner och familjer.

Försvaret har i opposition alltid varit högerns hjärtefråga. Nu har den ansvaret och visar med all tydlighet att den inte klarar av det. Besluten måste tas i rätt ordning. Riksdagen ska besluta om försvarets långsiktiga inriktning. Därefter ska förslag tas fram om vilken organisation försvaret ska ha.

Hur ämnar försvarsministern ge försvaret lugn och ro för att klara omställningen?

Hur kommer Skövde och Skaraborgs regementes gedigna erfarenhet att tas till vara i den nya organisationen?