Sjunkande produktivitet i svenskt näringsliv

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 4 december 2009

Interpellation: Sjunkande produktivitet i svenskt näringsliv

Interpellation 2009/10:87 av Ringholm, Bosse (s)

den 5 november

Interpellation

2009/10:87 Sjunkande produktivitet i svenskt näringsliv

av Bosse Ringholm (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Den nuvarande regeringen övertog efter valet 2006 en svensk ekonomi i toppklass. Stora överskott i de offentliga finanserna, hög sysselsättningsnivå, god tillväxt, stora framgångar för svenskt näringsliv med en stadig ökning av exporten sedan flera år, en stabil arbetsmarknad och så vidare.

Det mesta har därefter gått fel i svensk ekonomi. Den borgerliga regeringen har lyckats med konststycket att förstärka den internationella lågkonjunkturen genom ofinansierade skattesänkningar och en passiv ekonomisk politik. Arbetslösheten har fördubblats och beräknas av regeringen att stiga till uppemot 12 procent. Konkurserna i näringslivet har ökat. Budgetunderskotten är gigantiska. Sverige klarar inte längre EU-kraven i tillväxt- och stabilitetspakten.

Produktiviteten i svenskt näringsliv har sjunkit dramatiskt. Den har till och med sjunkit tre år i rad. Enligt SCB har något liknande endast inträffat vid ett tillfälle under de senaste 30 åren.

Sverige har vanligtvis haft en bättre produktivitetsutveckling än genomsnittet av OECD-länderna och jämförbara EU-länder. Men nu startade den negativa produktivitetsutvecklingen i Sverige redan under högkonjunkturåret 2007 som en följd av den nya borgerliga politiken som bland annat innebar att arbetsorganisationen nedvärderades, arbetsmarknaden destabiliserades och den ekonomiska politiken lades om i strid med huvudfåran inom den ekonomiska forskningen.

Jag vill därför fråga finansministern:

Vilka initiativ avser finansministern att ta för att ändra förutsättningarna så att den negativa produktivitetsutvecklingen inom näringslivet kan brytas?