Sjunkande brottsuppklaring

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 31 maj 2022

Interpellation: Sjunkande brottsuppklaring

Interpellation 2015/16:771 av Beatrice Ask (M)

Interpellation 2015/16:771 Sjunkande brottsuppklaring

av Beatrice Ask (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Polisens brottsuppklaring sjunker dramatiskt. Nya siffror visar att brottsuppklaringen nu är den sämsta på 16 år. Förra året, 2015, klarades 14 procent av brotten upp, vilket ska jämföras med 18 procent fem år tidigare. Det är en dramatisk försämring. 

För flera brottskategorier är bilden särskilt dyster. Uppklaringen när det gäller misshandel har sjunkit. Bara 12,6 procent av misshandelsbrotten klarades upp 2015. Fem år tidigare, 2010, var siffran 18,3 procent. För skadegörelsebrott har brottsuppklaringsgraden nästan halverats – från 4,0 procent till 2,1 procent förra året. 

Tydligt blir det också när man ser till de anmälningar om brott som i princip uteslutande kan kopplas till polisiära insatser, såsom trafikbrott och narkotikabrott. Här har antalet anmälningar minskat kraftigt, vilket innebär att det inte är på trafiksäkerhet och narkotikabrott polisen lagt sina resurser, trots att inget tyder på att brottsligheten inom dessa områden minskat. 

När polisen inte förmår att utreda brott påverkar det också antalet ärenden som redovisas till åklagare. Antalet ärenden har sjunkit med 7,3 procent under de första sex månaderna 2016. Enligt TT visar preliminära siffror för augusti att försämringen fortsätter.

Utvecklingen går åt fel håll. När polisen inte förmår att klara upp brott och antalet lagföringar minskar ökar otryggheten, och tilltron till rättssamhället undergrävs. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

 

  1. Vilka konkreta åtgärder tänker statsrådet vidta för att skyndsamt vända den negativa utvecklingen vad gäller polisens resultat?
  2. Hur tänker statsrådet och regeringen agera för att se till att Polismyndigheten lever upp till de krav som ställdes i polisreformen om en mer närvarande polis som utreder och klarar upp fler brott?
  3. När tänker statsrådet och regeringen se till att Polismyndigheten får de resursförstärkningar som är nödvändiga för att myndigheten ska klara sitt uppdrag?