Sjukskrivningar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 25 november 2016

Interpellation: Sjukskrivningar

Interpellation 2016/17:115 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:115 Sjukskrivningar

av Lotta Finstorp (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Inspektionen för socialförsäkringen har i en rapport (2016:13) kommit fram till att läkare sjukskriver män längre tid än kvinnor i läkarintyg. Rapporten visar att män sjukskrivs i genomsnitt 2,8 dagar längre än kvinnor i det första intyget. Enligt rapporten innebär detta att män kan vara sjukfrånvarande under en längre tid än kvinnor för samma åkomma, utan att de behöver en ny läkarkontakt. Rapporten från Inspektionen för socialförsäkringen visar även på att skillnaderna i sjukskrivningstid mellan kvinnor och män i läkarintygen varierar mellan olika landsting och regioner, men att det förekommer i hela landet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

 

Avser ministern och regeringen att vidta några åtgärder med anledning av det som framkommit i rapporten från Inspektionen för socialförsäkringen?

Avser ministern och regeringen att ta några initiativ för komma åt ojämställdheten i sjukskrivningarna?