Sjukskrivna med ekonomiskt bistånd

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 24 november 2020

Interpellation: Sjukskrivna med ekonomiskt bistånd

Interpellation 2020/21:128 av Ida Gabrielsson (V)

Interpellation 2020/21:128 Sjukskrivna med ekonomiskt bistånd

av Ida Gabrielsson (V)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Alla kan bli sjuka och alla har därför intresse av en fungerande sjukförsäkring som ger ekonomisk trygghet när vi behöver det. Sedan den borgerliga regeringen försämrade sjukförsäkringen dramatiskt 2008 kan ingen av oss längre lita på att den tryggheten finns.

När S-MP-regeringen tillträdde tog den förvisso tillsammans med Vänsterpartiet bort stupstocken, som det blåbruna blocket nu vill återinföra. I övrigt har regeringen inte lagt fram några förslag för att reparera sjukförsäkringen utan i stället fokuserat på att styra Försäkringskassan i en ännu mer restriktiv riktning.

När människor tvingas ut i ett arbetsliv de inte klarar av, på en arbetsmarknad där de inte hittar någon plats, får det ödesdigra konsekvenser. Denna politik slår sönder människors liv och leder till omfattande fattigdom.

Försämringarna från 2008 innebar att staten trädde tillbaka från sitt ansvar och lämpade över det på kommunerna. Tidningen Arbetet har kartlagt konsekvenserna. Drygt 18 000 personer i Sverige sökte ekonomiskt bistånd av sin kommun under augusti i år, trots att de samtidigt var sjukskrivna av läkare. Sammantaget var 13 procent av alla som sökte ekonomiskt bistånd under augusti samtidigt sjukskrivna. Antalet personer med ekonomiskt bistånd som är sjukskrivna av läkare har ökat med 42 procent mellan 2010 och 2019.

Personer som alltså borde få ersättning från sjukförsäkringen tvingas nu söka ekonomiskt bistånd. Förutom att kostnader som staten borde bära läggs över på kommunerna finns det andra problem med att människor hamnar i fel system. Förutsättningarna för att få ekonomiskt bistånd skiljer sig dramatiskt från förutsättningarna för att beviljas sjukpenning. För att få ekonomiskt bistånd måste du ha gjort allt du kan för att försörja dig på annat sätt och aktivt söka arbete.

Statsrådet Ardalan Shekarabi säger bland annat följande till tidningen Arbetet: ”Tanken med vår socialförsäkring är inte att människor som är sjuka och därmed saknar arbetsförmåga ska hänvisas till försörjningsstöd."

Det är hög tid för regeringen och statsrådet att agera för att socialförsäkringen fungerar som avsett.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Avser statsrådet att ta några initiativ för att människor som är sjukskrivna ska få ersättning från sjukförsäkringen i stället för att tvingas söka ekonomiskt bistånd från kommunen?