Sjukdom på grund av ekonomisk otrygghet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 4 augusti 2022

Interpellation: Sjukdom på grund av ekonomisk otrygghet

Interpellation 2010/11:193 av Green, Monica (S)

den 9 februari

Interpellation

2010/11:193 Sjukdom på grund av ekonomisk otrygghet

av Monica Green (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Det har visat sig att sedan de strängare sjukförsäkringsreglerna börjat gälla har nya sjukdomar tillkommit. Förutom utmattningssyndrom finns nu även depression som framkallas av den vanmakt som ekonomisk otrygghet skapar. Nu vittnar fler och fler om den oro de känner varje gång telefonen ringer eller varje dag när posten ska komma eftersom de är rädda att förlora sin ersättning. Upplevelse av stress och kränkning befrämjar inte tillfrisknande.

Det förekommer att patienter, till exempel bröstcancerpatienter som behandlas, upphör att svara på den medicin de ordinerats och tillfrisknandet stannar av.

Det finns patienter som drabbas av någon form av psykiskt lidande i samband med sin cancerdiagnos. De riskerar att utförsäkras om de redan före cancerdiagnosen varit sjukskriven helt eller delvis på grund av annan sjukdom, och därmed redan förbrukat sjukskrivningsdagar.

Återhämtningen tar ännu längre tid och de kan utveckla en sekundär depression. Den oro för ekonomin som uppstår när man plötsligt finner sig stå utan eller med avsevärt minskad inkomst är högst reell och omöjlig att bortse från. Regelverket i sjukförsäkringen motverkar i dessa fall rehabilitering och återhämtning och försvårar därmed återgång i arbete. Detta leder till ökat lidande och ökade kostnader för samhället. Sjukförsäkringen har, i dessa fall, blivit kontraproduktiv.

Vad avser statsrådet att göra för att minska risken för att ytterligare sjukdomar ska utvecklas på grund av de hårda utförsäkringsreglerna?

Avser statsrådet att skynda på översynen av de angivna bristerna i sjukförsäkringsreglerna?