SJ:s utveckling

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 4 maj 2018

Interpellation: SJ:s utveckling

Interpellation 2017/18:501 av Jonas Sjöstedt (V)

Interpellation 2017/18:501 SJ:s utveckling

av Jonas Sjöstedt (V)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Klimatfrågan är avgörande för vår framtid. För att få ned utsläppen måste transporter föras från väg och flyg till järnväg. Det kräver en kraftigt utbyggd och moderniserad järnväg med nya spår, sammanhållet statligt underhåll och snabbtåg.

SJ:s utveckling är mycket viktig för att öka resandet. Som ägare har staten det avgörande ansvaret för att SJ kan ge fler möjlighet att välja tåget. Vänsterpartiet anser att avkastningskravet på SJ ska tas bort och att överskott i stället ska investeras i bättre service och lägre priser. SJ:s uppgift ska vara att köra tåg i hela Sverige och att bidra till ökat resande. SJ ska ha förtur till bra tåglägen. Målet ska vara att hålla nere priserna och att beskattning ska utformas så att det är billigare att ta tåget än att flyga.

Intresset för att resa internationellt med tåg ökar. Många vill semestra och göra arbetsresor utan att behöva flyga. Men de internationella tågförbindelserna har försämrats. SJ har slutat att sälja internationella tågbiljetter. Detta är helt orimligt. SJ borde få i uppdrag att i samarbete med andra järnvägsbolag erbjuda biljetter och fler förbindelser internationellt. När den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält i framtiden är klar finns stora möjligheter att öka den internationella tågtrafiken. Det är en helt realistisk vision med moderna nattåg från Stockholm och Göteborg där man morgonen efter vaknar upp i Berlin, Hamburg eller Bryssel.

Med anledning av detta vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

  1. Avser ministern att verka för att regeringen avskaffar avkastningskravet på SJ och i stället låter överskott användas till investeringar och lägre priser?
  2. Avser ministern att verka för att regeringen uppdrar åt SJ att åter börja sälja och marknadsföra internationella tågbiljetter?
  3. Kommer ministern att ta initiativ till att de internationella tågförbindelserna, inklusive nya nattåg, utvecklas av SJ?