SJ:s trafik på sträckan Oslo-Stockholm

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 13 juni 2022

Interpellation: SJ:s trafik på sträckan Oslo-Stockholm

Interpellation 2014/15:677 av Christian Holm (M)

Interpellation 2014/15:677 SJ:s trafik på sträckan Oslo–Stockholm

av Christian Holm (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

I medierna har det de senaste dagarna gått att följa rapporteringen kring SJ:s besked att SJ inte så som tidigare aviserats kommer att trafikera linjen Oslo–Stockholm med tre dubbelturer per dag från hösten 2015. Sträckan var dessutom planerad att trafikeras av snabbtåget X 2000, vilket skulle ha minskat restiden från dagens sex timmar till fyra och en halv timme. 

Den nya tänkta trafikeringen har varit aviserad under lång tid. Det är en mycket välkommen förbättring, och det är hög tid att de svenska och norska huvudstäderna binds ihop på ett bättre sätt. Förstärkningen är viktig ur ett miljöperspektiv såväl som ett tillväxtperspektiv. 

För mig som ledamot från Värmlands län blir frågan också en fråga om jobben, då många värmlänningar pendlar för att arbeta i Norge och då inte minst i Oslo. En förbättrad trafik mellan våra två huvudstäder förbättrar ju möjligheterna högst väsentligt gällande pendlande både till och från vårt län. 

Enligt medierapporteringen och SJ:s uppgifter beror beslutet att inte påbörja den förbättrade trafikeringen på ett planerat underhåll av norska Jernbaneverket på sträckan Lilleström–Kongsvinger som beräknas pågå i två och ett halvt år dagtid under tiderna 09.00–14.00, vilket påverkar två av de tre planerade avgångarna. 

Det handlar, som påpekats, om en mycket viktig sträckning och en välbehövlig förbättring, och det är viktigt att en förbättring sker trots Jernbaneverkets underhållsarbete.

 

Vad avser statsrådet att göra för att på bästa sätt säkerställa att tågförbindelserna mellan våra två expansiva huvudstäder ska kunna förbättras givet ovan beskrivna förutsättningar? 

Är förbättrade kommunikationer mellan våra två huvudstäder och därmed tydliga förbättringar i kommunikationerna i de län där tågen stannar däremellan en prioriterad fråga för statsrådet och regeringen?