Sjöfartsverkets förslag på höjda farledsavgifter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 18 december 2017

Interpellation: Sjöfartsverkets förslag på höjda farledsavgifter

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2017/18:126 Sjöfartsverkets förslag på höjda farledsavgifter

av Boriana Åberg (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Sjöfartsverkets förslag på höjda farledsavgifter har fått mycket kritik av remissinstanserna, bland annat för att det motverkar den politiska intentionen om överflyttning av transporter från land till vatten. Avgiftshöjningen är den andra på kort tid; i januari 2017 infördes en höjning av farleds- och lotsavgifterna på 100 miljoner. Med den aviserade höjningen blir avgiftsbelastningen ca 200 miljoner årligen, vilket påverkar sjöfartens konkurrenskraft och i förlängningen även den svenska exporten negativt. Dessutom anger Sjöfartsverket i sin treårsplan att kommande höjningar kan ske fram till 2020.

Trafikanalys, som på regeringens uppdrag har analyserat miljökonsekvenserna av Sjöfartsverkets förslag, rekommenderar bibehållande av den nuvarande farledsavgiftsmodellen och en utredning om hur en ny avgiftsmodell kan utformas för att ge effektivast möjliga miljöstyrning. Sjöfartsverket avser dock att utvärdera avgiftsmodellen först när förslaget har trätt i kraft. Införandet av en farledsavgiftsmodell som många berörda brukare har starka invändningar mot sänder dubbla signaler.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Tänker statsrådet vidta några åtgärder för att Sjöfartsverket ska verka i samklang med intentionerna om överflyttning av transporter från väg och järnväg till sjöväg?