Självkörande bilar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 21 april 2017

Interpellation: Självkörande bilar

Interpellation 2016/17:416 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2016/17:416 Självkörande bilar

av Jessica Rosencrantz (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Efter det att delbetänkandet om självkörande bilar, Vägen till självkörande bilar – testverksamhet, presenterades den 31 mars 2016 har det inte hänt speciellt mycket. I väntan på nästa del i utredningen, som ska presenteras den 28 december 2017, har det varit tyst inifrån regeringskansliet.

I en artikel i DN som publicerades den 9 oktober 2016 uppmanar regeringens särskilda utredare Jonas Bjelfvenstam regeringen att inte invänta utredningens slutredovisning, då marknaden och den internationella konkurrensen kan springa ifrån oss. Han skriver vidare att de närmaste årens introduktion av självkörande bilar kommer att innebära väldigt stora förändringar som framför allt kommer att påverka den befintliga infrastrukturen.

Bjelfvenstam konstaterar samtidigt att anpassningen i vårt vägsystem till självkörande bilar, gällande förberedelse och planering för en högre automatiseringsgrad i vägtrafiken för stat och kommuner, ännu så länge är mycket begränsad. Han pekar dessutom på att mycket arbete kan göras redan innan utredningen är klar, exempelvis att peka ut lämpliga sträckor för testverksamhet eller utveckla och anpassa den kommunala parkeringspolitiken för självkörande bilar.

Ledande fordonstillverkare talar om att redan om tre år, alltså 2020, kommer en marknadsintroduktion av självkörande fordon att vara aktuell. Då planering för den kommande infrastrukturen är en väldigt lång process innebär det att tiden börjar springa iväg. Det är viktigt att Sverige inte halkar efter övriga länder i utvecklingen av denna verksamhet.

Min fråga till statsrådet Anna Johansson blir därför:

 

Avser statsrådet att påbörja anpassningen av vår väginfrastruktur till självkörande fordon samt påbörja underlättande arbete för dess testverksamhet, eller tänker hon invänta slutredovisningen av utredningen, med risk att utvecklingen då sprungit ifrån oss?