Situationen i Venezuela

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 22 maj 2022

Interpellation: Situationen i Venezuela

Interpellation 2016/17:476 av Christian Holm Barenfeld (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2016/17:476 Situationen i Venezuela

av Christian Holm Barenfeld (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Dagligen kan vi nu i medierna följa den allt allvarligare situationen i Venezuela som under lång tid har varit mycket turbulent och politiskt och ekonomiskt förödande. Inflationen i landet har rusat i höjden med många hundra procent i år och fortsätter att öka. Butikernas hyllor gapar tomma och befolkningen måste betala höga summor och vänta i långa köer för att få tag på de mest elementära förnödenheterna. Bristen på bland annat mat och mediciner är självklart också en fara för människors liv och hälsa.

Den odemokratiske presidenten Nicholas Maduros fortsättning av sin framlidne företrädare Hugo Chávez socialistiska revolution har fört landet till en dikatursituation. Människor svälter på grund av matbrist, människor dör på sjukhus till flöjd av brist på mediciner och elektricitet, nationaliseringar av privata företag som för tankarna mot svunna tider och avskaffande av medborgerliga fri- och rättigheter är några exempel på vad vi kan se i landet.

Den venezuelanska politiska oppositionen, som med stor majoritet vann valet till parlamentet 2015, hotas, förtrycks och förhindras att agera och makten har lyfts från parlamentet till presidenten helt i strid med landets konstitution. På motsvarande sätt har situationen för journalister, civilsamhället och andra frihetsförsvarare försämrats.

Vi ser en mycket desperat och alltmer aggressiv regim som utgör ett direkt hot mot Venezuelas befolkning och mot freden och säkerheten i landet. Situationen riskerar också att negativt påverka stabiliteten och säkerheten i regionen.

Sedan årsskiftet sitter Sverige med i FN:s säkerhetsråd under två år. Här torde Sverige ha möjlighet att agera för att föra upp situationen i Venezuela på agendan.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till utrikesminister Margot Wallström:

 

  • På vilket sätt har utrikesministern och regeringen agerat bilateralt och inom EU för att stödja oppositionen och andra frihetsförsvarare i Venezuela?
  • På vilket sätt framförs kritik till den alltmer odemokratiska regimen?
  • På vilket sätt har Sverige nyttjat sin position i FN:s säkerhetsråd för att hantera frågan?