Sis verksamhet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 4 juni 2010

Interpellation: Sis verksamhet

Interpellation 2009/10:488 av Yazdanfar, Maryam (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:488 Sis verksamhet

av Maryam Yazdanfar (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Statens institutionsstyrelse, Sis, har ett mycket viktigt uppdrag i att ge vård och behandling till ungdomar med allvarliga psykosociala problem. Dessa ungdomar omhändertas med tvång av samhället och placeras på låsbara institutioner. Det handlar ofta om sköra ungdomar som har stora behov av både vård och omsorg. Dess värre har det i en rad fall förekommit stark kritik mot hur vistelsen på dessa institutioner skett. Ungdomar har hållits isolerade för länge och även förbjudits att vistas utomhus under längre tider. Jag vill fråga statsrådet Maria Larsson:

Vilka åtgärder tänker Maria Larsson vidta med anledning av de uppgifter som framkommit?