Sexuella övergrepp på djur

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 6 maj 2008

Interpellation: Sexuella övergrepp på djur

Interpellation 2007/08:517 av Green, Monica (s)

den 13 mars

Interpellation

2007/08:517 Sexuella övergrepp på djur

av Monica Green (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

I dag finns inget uttryckligt förbud mot sexualbrott mot djur. Sexuella övergrepp mot djur (tidelag) avkriminaliserades 1944. Många, inte minst djurskyddsorganisationer, kräver att handlingen ska kriminaliseras för att visa att Sverige är ett civiliserat samhälle där vi tar avstånd från alla former av övergrepp på djur.

Den nuvarande djurskyddslagen omfattar inte sexuella övergrepp som inte kan kopplas till misshandel av eller fysisk skada på djuret. Ingen har i modern tid blivit åtalad för sexuella handlingar med djur i Sverige, trots att djurskyddslagstiftning ska skydda djuren i dessa fall.

När Djurskyddsmyndigheten fanns granskades polisanmälda ärenden med sexuellt utnyttjande av djur. Myndigheten utvärderade om djurskyddslagstiftningen är tillräcklig för att skydda djur från att användas av människor i sexuella sammanhang på ett sätt som strider mot djurskyddsintresset. Djurskyddsmyndigheten föreslog i sin rapport ett uttryckligt förbud mot sexuellt umgänge med djur och andra handlingar där djur används av människor för sexuella ändamål.

Det finns ett mycket starkt stöd hos allmänheten för ett förbud mot tidelag. Ilska, vanmakt och sorg spred sig i Skövde när det nyligen uppdagades att någon eller några förgripit sig på hästar vid stallet Jutagården utanför Skövde. Tyvärr är det bara ett av många exempel på denna form av misshandel av djur i Sverige.

Vad avser statsrådet att ta för initiativ för att förhindra sexuella övergrepp på djur?

Avser statsrådet att ta initiativ till att föreslå en lagändring så att tidelag förbjuds i Sverige igen?