SAS personalpolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 oktober 2021

Interpellation: SAS personalpolitik

Interpellation 2021/22:50 av Ali Esbati (V)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2021/22:50 SAS personalpolitik

av Ali Esbati (V)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Som ett led i de ekonomiska nödåtgärderna under pandemin har den hårt drabbade flygsektorn fått stora stöd i olika former. SAS, där den svenska staten har ett betydande ägande, har varit den främsta enskilda mottagaren av stöd, tillskott och garantier, för att kunna undvika tvärstopp och än mer omfattande konsekvenser för personalstyrkan.

Samtidigt kommer nu återkommande uppgifter om att SAS agerat och agerar aggressivt i sin personalpolitik, genom att ta till grepp som undergräver den svenska och skandinaviska arbetsmarknadsmodellen.

Det handlar, förenklat, om att permitterad och uppsagd flygande personal ersätts med inhyrd personal. Detta görs både genom SAS egna bolagskonstruktioner med säte utanför Skandinavien och genom andra inhyrningsarrangemang.

Att på detta sätt med ena handen inkassera miljardbelopp i statliga stöd och med andra handen undergräva kollektivavtalade löner och villkor och säga upp anställd personal bör rimligen inte vara något som ett statligt ägt bolag ägnar sig åt. Det danska pilotfacket har kallat SAS-ledningens agerande för ”en krigshandling” gentemot personalen, och tongångarna från Norge och Sverige är förstås inte mycket annorlunda.

Mot denna bakgrund vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

1)  Vilka åtgärder vidtar ministern för att följa upp användningen av permitteringsstöd och garantier som SAS åtnjuter? 

2)  Avser ministern att vidta några åtgärder för att statligt ägda SAS inte ska föra en personalpolitik som undergräver den svenska kollektivavtalsmodellen?