Särtryck av budgetpropositionen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 21 november 2006

Interpellation: Särtryck av budgetpropositionen

den 10 november

Interpellation

2006/07:62 Särtryck av budgetpropositionen

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

I samband med budgetpropositionens överlämnande gjordes också särtryck av den. Ett sådant rör Statsförvaltningens utveckling som har sänts till myndighetschefer och liknande för kännedom. Att så görs är brukligt och inget märkvärdigt.

Däremot är det synnerligen anmärkningsvärt att det till särtrycket fogats ett förord, undertecknat av Mats Odell, dock oklart i vilken egenskap. Innehållet i förordet är starkt politiskt och beteckningen särtryck på omslaget ger läsaren intryck av att detta är en del av den av hela regeringen beslutade budgetpropositionen. Så är dock inte fallet. Förordet är en nyskriven produkt. Där lyfter Mats Odell fram en del egna funderingar kring bland annat vad regeringen ska arbeta med.

Avser statsrådet att även fortsättningsvis utveckla denna nyordning? I så fall, vad är skälet till detta?