Särlevnadsutredningens förslag om växelvisbidrag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 9 oktober

Interpellation

2013/14:32 Särlevnadsutredningens förslag om växelvisbidrag

av Sara Karlsson (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

År 2011 presenterades utredningen Fortsatt föräldrar – om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull (SOU2011:51) som hade som uppdrag att se över om och på vilket sätt nya mönster i föräldraskapet och boendemönster för barn med separerade föräldrar föranleder behov av förändringar i socialförsäkringssystemet.

I utredningen, som jag förstår nu bereds inom Socialdepartementet, föreslås bland annat ett särskilt växelvisbidrag (bostadsbidrag) för de föräldrar som har barn växelvis boende hos sig. Förslaget framstår som ogenomtänkt och kan få oönskade effekter, såväl fördelningseffekter som styrning i riktning mot ett mindre jämställt föräldraskap.

Jag har följande fråga till statsrådet:

Avser hen att lägga fram ett förslag i enlighet med utredningen och hur motiveras det i så fall?