Sänkningen av hotell- och restaurangmomsen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 19 maj 2014

Interpellation: Sänkningen av hotell- och restaurangmomsen

Interpellation 2013/14:356 av Persson, Peter (S)

den 13 mars

Interpellation

2013/14:356 Sänkningen av hotell- och restaurangmomsen

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Sänkningen av hotell- och restaurangmomsen har inte blivit den success story som förespeglats. I likhet med andra skattesänkningar är sysselsättningseffekterna svåra att mäta och handlar mest om kvalificerade gissningar utifrån teoretiska beräkningar.

I juli 2013 konstaterade Statistiska centralbyrån (SCB) att inget tydde på att sysselsättningen i branschen har ökat 1,5 år efter momssänkningen. Konjunkturinstitutet gjorde däremot ett annat antagande och trodde att uppemot 4 000 jobb tillkommit sedan 2012. Om detta skulle vara korrekt har varje jobb kostat drygt 1,3 miljoner eftersom kostnaden för sänkningen är ca 5,4 miljarder kronor.

Min fråga är givetvis varför regeringen egentligen lagt fram förslaget. Precis som i fråga om hushållstjänster är det tydligt hur det finns ett bakomliggande kravmaskineri av människor, organisationer och företag som vill tjäna pengar i branschen på skattebetalarnas bekostnad. Redan i förra valet drev McDonalds valkampanjer för Moderaterna och nyligen har Max hoppat på.

Skattesänkningarna är inte bara en del av borgerlig ideologi utan också av borgerlig politisk kultur där enskilda företagsintressen blandas ihop med det offentliga uppdraget. På uppdrag av olika vinstdrivna intressen lägger borgerliga riksdagsledamöter fram olika motioner om skattesänkningar i riksdagen. Som ledamot i skatteutskottet har jag kunnat se en trafikstockning av borgerliga skattesänkningsmotioner som tillfälligt satts på vänt av finansministern till 2016.

Mina frågor till finansministern är:

1. Har finansministern för avsikt att se över krogmomssänkningen till förmån för mer sysselsättningsskapande åtgärder?

2. Avser finansministern att ta avstånd från det kampanjstöd som utifrån egenintressen nu ges för den nedsatta krogmomsen av McDonalds, Max med flera?