Samverkan för bästa skola

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2018/19:126 Samverkan för bästa skola

av Maria Stockhaus (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Uppdraget till Skolverket att starta upp satsningen Samverkan för bästa skola har syftet att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten. Det är ett uppdrag att stötta skolor med svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand.

Vi moderater har sedan länge haft med ett liknande upplägg i våra budgetförslag, något vi kallat kunskapskontrakt, så idén är inte ny. Vi delar synen på en mer tydligt riktad insats till skolor med stora problem.

Regeringen har satsat och satsar totalt 2,7 miljarder under perioden 2015–2019 på Samverkan för bästa skola, en ansenlig summa pengar. Dessvärre finns det ju många bevis på att mer pengar inte nödvändigtvis leder till bättre skolresultat, och det är därför naturligtvis viktigt att följa upp att pengarna som satsas ger resultat.

Skolverket har i uppgift att senast den 15 mars varje år återredovisa till regeringen hur det har gått med Samverkan för bästa skola.

I dagsläget finns endast utvärdering för 2016 och 2017 på Skolverkets hemsida,  2018 saknas. Utvärderingarna består av så kallade processutvärderingar, det vill säga att man redovisar vad som har gjorts och vad huvudmän och elever tycker om insatserna.

Inte i någon av redovisningarna står det något om hur resultatutvecklingen på skolorna varit, detta trots att ett av huvudsyftena med Samverkan för bästa skola är att höja kunskapsresultaten. Jag har också frågat Skolverkets generaldirektör om Skolverket har gjort eller planerar att göra någon sådan uppföljning och svaret blev att de inte har något sådant uppdrag.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

  1. Varför har inte Skolverket i uppdrag att följa upp kunskapsresultaten på de skolor som fått ta del av satsningen Samverkan för bästa skola?
  2. Kommer ministern att ta initiativ till att ge ett sådant uppdrag till Skolverket?