Sämre mobiltäckning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 april 2013

Interpellation: Sämre mobiltäckning

Interpellation 2012/13:294 av Green, Monica (S)

den 22 februari

Interpellation

2012/13:294 Sämre mobiltäckning

av Monica Green (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Trots en snabb utbyggnad, täckningskrav och större möjligheter med mobiltelefoner upplever många människor en försämring. Det går inte att ringa, surfa, sms:a är några klagomål som framförs.

En snabb tillväxt av uppkopplade telefoner leder till kapacitetsbrist i tätbefolkade områden, och i gles- och landsbygd där få bor är näten inte tillräckligt utbyggda. Det innebär att det finns ett stort växande missnöje med mobiltelefoni både i städer och på landet.

Operatörerna klarar inte av att leverera kapaciteten till alla de tjänster som människor vill utnyttja. Antalet mätningar på bredbandskollen ökar och visar att hastigheterna går ned kraftigt. Kunderna upplever att de inte kan komma in på Facebook eller lyssna på Spotify, och då blir de missnöjda.

Samtidigt som efterfrågan på smarta telefoner bara ökar finns det inget krav på att telefonen ska klara av en viss uppgift eller hur långt ifrån en basstation en telefon ska klara att ta emot och skicka. Förr hade telefoner en mast, och det fanns till och med möjlighet att skaffa extra tillbehör med en större mast. Numera finns inte det. Problemet är alltså dels inte tillräckligt utbyggda nät, dels kapacitetsproblem, men även sämre mobiltelefoner.

Vad avser statsrådet att göra för att förbättra möjligheterna att använda tjänster i de mobila näten i hela landet?

Vad avser statsrådet att göra för att informationen vid inköp av mobiltelefon och terminal ska förbättras för konsumenterna?

Tänker statsrådet verka för att höja kraven på mobilnäten samt på mobiltelefonerna och terminalerna?