Samordningsansvaret vid IT-attack

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 25 april 2008

Interpellation: Samordningsansvaret vid IT-attack

den 11 april

Interpellation

2007/08:589 Samordningsansvaret vid IT-attack

av Mats Berglind (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

I dag har fyra departement (Försvars‑, Utrikes‑, Justitie- och Näringsdepartementet) och sju myndigheter (Säpo, KBM, FRA, PTS, FMV, FM, Verva) ansvar för informationssäkerhet i Sverige. Det finns inte heller någon ansvarig minister utpekad för IT-säkerhet. Detta ger en oklar ansvarsfördelning och en otydlig ledning.

Om Sverige skulle utsättas för en IT-attack liknande den som Estland råkade ut för förra våren skulle bristen på samordning få stora negativa konsekvenser för Sverige.

Min fråga till försvarsministern är:

Har statsrådet sett till att någon myndighet har det övergripande ansvaret i dag för samordning av olika myndigheters insatser vid en IT-attack liknade den som Estland utsattes för, och vilken myndighet har det ansvaret?